International Council on Monuments and Sites

Acasa

ICOMOS România

Comitetul Naţional Român ICOMOS

Acasa

email: patrimoniupericol@gmail.com

FIŞĂ IMOBIL SASCHIZ nr. 30
1. Adresa poştală: comuna SASCHIZ, nr. 30
2. Corp de clădire: corp A (s+p)
3. Regim de proprietate: privat
4. Funcţiune/utilizare: gospodărie ţărănească
5. Aspecte relevante pentru reglementările de intervenţie (RLU)
  Existent Recomandări
5.1. Urbanistic S parcela = 4175 mp; S construit = 235 mp POT = 5.63%; CUT = 0.07  
5.2. Arhitectural Tip compoziţie: locuinţă
Materiale: tradiţionale
5.3. De detaliu Finisaje: tradiţionale, păstrate parţial
Decoraţii: câteva păstrate, pe faţada
5.4. Stare fizică Demolată 90%
6. Tip de intervenţie recomandată pentru păstrarea şi punerea în valoare
6.1. Clădire Necesită reparaţii
6.2. Faţade spaţii publice Re-construire faţadă, după fotografii existente
6.3. Faţade spaţii private Faţada este distrusă in intregime
6.4. Curte interioară Pavaj compromis
7. Scurtă descriere:

Locuinţa, datată din 1816, este amplasată pe strada Seklergasse (Strada Secuilor), compusă din două corpuri de clădire: corpul A, format din subsol şi parter amplasat perpendicular pe strada Principală, cu acoperiş în trei ape, cu fronton triunghiular la stradă (care a fost distrus în urma unui incendiu în anul 2004), în care se găsea un răsuflător dreptunghiular. Faţada principală este compusă în două axe, cu trei ferestre 3+ 6 bordate de pilaştri. Cornişa care desparte parterul de frontonul triunghiular era amplă şi impunătoare. Decoraţia se termină în partea superioară printr-un capitel cu motive florale. Baza pilaştrilor lipseşte, aceştia terminându-se la nivelul soclului. În continuarea casei, în partea din spate, se afla şopul unde se găsea şi un cuptor de pâine iar perpedicular pe parcelă, se află corpul B, şura în structura căreia este inclus şi grajdul. Locuinţa deţine trei camere. Paralel cu locuinţa se află grădina de flori, iar în prelungire, grădina de zarzavaturi.

Starea generală a clădirii este deplorabilă, în urma incendiului din anul 2000, locuinţa este în prag de colaps.