Comitete Naţionale
ArgentinaAustraliaAustriaBelgiumBrazilBulgariaCanadaChileCosta RicaFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIndiaIndonesiaIranIrelandItalyJapanKazakhstanMacedoniaMexicoNetherlandsNew ZealandNorwayPakistanPeruPhilippinesPolandPortugalRepublic of KoreaRomaniaSpainSwedenSwitzerlandThailandTurkeyUKUSA


[14.06.2018] Roșia Montană – Comunicat al ICOMOS România (pdf)

(English translation below)

 

ICOMOS România GĂSEŞTE NEFONDATĂ, INOPORTUNĂ şi EXTREM DE ÎNGRIJORĂTOARE recenta acţiune a Guvernului României de a opri cursul dosarului de înscriere a Roşiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial (LPM) UNESCO.
Considerăm că interesul României este ca procedura UNESCO să continue.
Cel mai important lucru pe care procedura UNESCO îl poate aduce este clarificarea valorii culturale a sitului Roşia Montană. Raportul ICOMOS îl consideră deja demn de statutul de valoare universală excepțională, statut pe care doar Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO îl poate acorda prin decizia de înscriere în LPM. De asemenea, în baza atestării valorii universale excepţionale, UNESCO poate asigura asistenţa tehnică pentru păstrarea şi punerea în valoare a patrimoniului, într-o dezvoltare durabilă. Această dezvoltare durabilă ar putea fi susţinută şi prin fonduri europene sporite în cazul includerii în LPM.
Invocarea conflictului juridic cu compania ce ani de zile a ţinut ostatică dezvoltarea comunităţilor locale din zona Roşiei Montane pentru a opri procedura UNESCO nu are nicio explicaţie logică, din simplul motiv că nu înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial este ceea ce împiedică exploatarea de la Roşia Montană sau ceea ce ar putea să constituie vreun motiv de despăgubiri ficţionale. În fapt, siturile de la Roşia Montană se află în Lista monumentelor istorice încă din 1992 şi sunt evidenţiate şi în Anexa Legii 5/2000 care se referă la secţiunea zonelor protejate din cadrul planului de amenajare a teritoriului naţional. Mai mult, ca regulă de procedură, includerea în LPM nici nu ar putea să fie luată vreodată în discuţie dacă situl nu ar fi deja protejat de legislaţia noastră naţională. Conform prevederilor Legii minelor (85/2003), articolul 11, exploatările miniere sunt interzise în perimetrele care conţin astfel de valori ale patrimoniului cultural naţional.
Prin urmare, chiar dacă, ipotetic, România ar pierde eventual arbitrajul internaţional invocat, acest lucru nu ar putea fi imputat nici propunerii de includere în LPM, nici patrimoniului cultural al zonei, ci, cel mult, autorităţilor care au făcut sau nu au făcut ceea ce ar fi trebuit şi era legal să facă în ultimii ani.
În opinia ICOMOS România, asocierea recentă a acestui subiect cu atribuţiile CSAT este legitimă doar în spiritul şi litera strategiei naţionale de apărare, potrivit căreia promovarea identităţii naţionale, inclusiv prin prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural constituie obiectiv de securitate naţională.

Înscrierea Roşiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ar însemna nu numai recunoaşterea internaţională a importanţei deosebite pentru umanitate a acestui loc unic, ci ar fi şi o uşă larg deschisă către o dezvoltare a zonei bazată pe patrimoniu ca resursă – fie ea culturală sau de mediu – văzută în toate părţile lumii civilizate ca un puternic motor economic. Refuzul guvernului de a deschide o astfel de uşă este regretabil, însă preocuparea guvernului de a o şi ţine cu orice chip închisă este ceva cu totul condamnabil şi inadmisibil, motiv pentru care ICOMOS România protestează cu fermitate.

Consiliul Director al Comitetului Naţional Român ICOMOS


[14.06.2018] Roșia Montană – Statement of ICOMOS România (English Translation)

ICOMOS Romania finds the recent action of the Romanian Government to stop the course of the Roșia Montană nomination file and inscription in the UNESCO World Heritage List (WHL) as UNFOUNDED, INOPPORTUNE and EXTREMELY WORRYING. We consider that it is in the interest of Romania that the UNESCO procedure should continue. The most important fact the UNESCO procedure can bring is the clarification of the cultural value of Roșia Montană. The ICOMOS report already considers it worthy of the status of outstanding universal value, status that only the UNESCO World Heritage Committee can offer through the decision of inscription on the World Heritage List. Also, on the basis of outstanding universal value, UNESCO can ensure technical assistance for the safeguarding and valorizing of heritage, towards sustainable development. In the case of inscription in the World Heritage List, this sustainable development can be supported through increased European funds. Invoking the legal conflict with the company that, for years, has kept captive the development of local communities in the Rosia Montană area, in order to stop the UNESCO procedure, has no logic, from the simple reason that the potential inscription in the World Heritage List is not the reason preventing mining in Roșia Montană, nor something that could constitute a motivation for fictional compensations. In fact, the sites in Roșia Montană have been inscribed in the List of Historical Monuments of Romania since 1992, and are also highlighted in the Section no. III - Protected Areas of the Law no. 5/2000 for the approval of the National Spatial Development Plan. Moreover, as a rule of procedure, inscription on the World Heritage List could not even be discussed unless the site is already protected by the national legislation. According to the Mining Law (85/2003), article 11, mining exploitations are forbidden in perimeters that contain such values of national cultural heritage. As such, even if, hypothetically, Romania would eventually lose the invoked international arbitrage, this fact could not be imputed neither to the proposal of inscription on the World Heritage List, nor to the cultural heritage of the area, but at most to the authorities that did or did not do what they should have or what they legally had to do in the last years. The recent association of this subject with the attributions of the Supreme Council for the Country’s Defense is legitimate, in the opinion of ICOMOS Romania, only in association with the provisions of the National Strategy of Defense (Government Decision no. 33/2015), according to which promoting national identity, inclusively through safeguarding and valorizing cultural and natural heritage, constitutes an objective of national security. The inscription of Roșia Montană in the UNESCO World Heritage List would not only mean the international recognition of the particular importance for humanity of this unique place, but it would also be a wide open door towards the development of the area based on heritage as resource – be it cultural or natural – seen in all parts of the civilized world as a strong economic vector. The government’s refusal to open such a door is regrettable. Moreover, the government’s concern to keep it shut by any means is something entirely blameworthy and unacceptable, and for that reason ICOMOS Romania firmly protests. The Executive Board of the Romanian National ICOMOS Committee www.icomos.ro

[18.04.2018] 18 aprilie - Ziua Internaţională a Monumentelor Siturilor

Propusă de către ICOMOS și adoptată de UNESCO în 1983, Ziua Internaţională a Monumentelor și Siturilor este marcată anual pe 18 Aprilie și are deja o lungă tradiție în atragerea interesului publicului atât asupra diversității patrimoniului cât și asupra vulnerabilităților sale ce reclamă eforturi conjugate de protejare și conservare.
Tema acestui an este "Patrimoniul pentru generaţii", prin care ICOMOS International își propune să puncteze, încă o dată, importanța transferului de cunoştinţe între generaţii, în principal cele de specialişti. ”Patrimoniu pentru generații” nu este doar un slogan, ci, în egală măsură un semnal de alarmă prin care subliniem că implicarea tinerilor specialişti, alături de specialiști cu experiență, este esențială, aceștia fiind cei care vor asigura continuitatea păstrării valorilor de patrimoniu.
Totodată, o astfel de implicare și colaborare, în care cunoștințele generațiilor mature de profesionisti se împletesc cu energia și apetitul pentru noi abordari ale noilor generații, pot aduce, cu siguranță, soluții inovative si durabile pentru conservarea și punerea în valoare a patrimoniului.
#heritage4generations #ICOMOS
+ Mai multe informații pe AGERPRES.
+ despre ICOMOS International - AICI.
----------------------------------------------------------------
Comitetului Național Român ICOMOS este o organizație națională constituită exclusiv din specialiști în domeniul patrimoniului construit, parte a ICOMOS – organizaţie internațională de specialitate, consultant al UNESCO prevăzut în textul Convenţiei Patrimoniului Mondial.
----------------------------------------------------------------
Foto: Cetatea Slimnic / Thomas Dekiere / shutterstock


[18.09.2017] Ne-a părăsit Mircea Crișan...

Cu tristeţe deosebită, vă anunţăm încetarea din viaţă a Prof. Dr. Ing. Mircea Crişan. în cursul dimineţii de sâmbătă 16 septembrie 2017.
ICOMOS România pierde astfel nu numai unul dintre cei mai valoroşi membri ai săi, membru al Comitetului Director, ci şi un bun coleg şi prieten, fost profesor al multora dintre noi.
Profesorul Mircea Crişan a fost unul dintre acei ingineri structurişti care nu s-a mulţumit să aplice soluţii ci a fost el însuşi unul dintre puţinii creatori de soluţii în acest domeniu atât de defavorizat al restaurărilor din ţara noastră. A fost unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi profesori ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti. De asemenea, Profesorul Mircea Crişan s-a aflat printre cei mai activi membri ai Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fiind totodată component al grupului de lucru ce, la solicitarea Institutului Naţional al Patrimoniului, aproape a finalizat normele speciale ce ar trebui aplicate în consolidarea monumentelor istorice din România.
Monumentele din România rămân cu un protector mai puţin, mediul academic şi cel profesional din acest domeniu fiind de ieri mai sărace.
Înmormântarea va avea loc în cursul zilei de marţi 19 septembrie la Deva, oraşul său natal.
Odihnească-se în pace!


[09.04.2015] Cu prilejul celebrării Zilei Mondiale a Monumentelor/ICOMOS 50
ICOMOS România și DJC Sibiu organizeaza seminarul

”Abordări în proiectarea şi execuția lucrărilor de restaurare la monumentele istorice din spațiul rural transilvănean”
17 aprilie 2015, ora 10.00 Palatul Astra – str George Barițiu nr. 5-7, SIBIU
Scopul seminarului este o mai bună înțelegere a abordării restaurării patrimoniului rural în condițiile accesării, în acest scop, de fonduri nerambursabile. Se vor discuta problemele profesionale apărute în proiectare și execuție în condițiile necesității respectării principiilor internaționale ale restaurării în corelare cu cerințele cadrului de finanțare european.
Program preliminar (pdf)

[04.02.2015] "Scrisoarea ICOMOS International prin care a fost transmisa autoritatilor romane rezolutia privind Rosia Montana adoptata la Adunarea Generala de la Florenta in noiembrie 2014" (pdf)

[15.01.2015] Ziua Culturii Naționale – comunicat al Comitetului Național Român ICOMOS privind TEZELE PATRIMONIULUI CULTURAL(pdf)

[07.01.2015] În data de 22 decembrie 2014 Domnul prof. dr. arh. Sergiu Nistor a anunţat, printr-o scrisoare adresată Comitetului Naţional Român ICOMOS, retragerea sa din funcţia de Preşedinte al CNR ICOMOS.
În data de 5 ianuarie 2015 domnul Sergiu Nistor a fost numit, prin decret al Preşedintelui României domnul Klaus Iohannis, în funcţia de consilier prezidenţial. Numirea într-o astfel de poziţie a unui prestigios membru al ICOMOS este deosebit de onorantă pentru CNR ICOMOS.
În aceste condiţii datele de contact ale CNR ICOMOS sunt:
Comitetul Naţional Român ICOMOS
Bucureşti, Str. Academiei 18-20, Sect. 1, 011247, Tel/Fax: 0040.21.3077186
Vicepreşedinte al CNR ICOMOS - SZABO Balint
Secretar al CNR ICOMOS - Irina IAMANDESCU,icomosromania@gmail.com

[17.11.2014] ICOMOS Resolution 18GA 2014/19. Rescue of the Roșia Montană mining landscape and promotion of sustainable development model (submitted by ICOMOS Romania, supported by ICOMOS Hungary, ICOMOS Germany and CIAV).

[18.04.2014] Comunicat ICOMOS: Heritage Alert – Centrul istoric București. Cu ocazia Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor - 18 Aprilie - ICOMOS [Comitetul International al Monumentelor si Siturilor], prin Comitetul Științific Internațional al Orașelor și Satelor Istorice (CIVVIH) și Comitetul Național Român ICOMOS, printr-o scrisoare adresată celor mai înalte autorități guvernamentale românești, Ministerului Culturii și Primăriei Generale a Capitalei își exprimă o puternică preocupare referitor la protejarea patrimoniului istoric al Bucureștiului.

Preocupați de degradarea patrimoniului arhitectural al Bucureștiului prin demolări, abandonarea clădirilor istorice, dezvoltarea urbană nesustenabilă și măsuri nepotrivite de reabilitare, ICOMOS solicită autorităților românești, printre altele, să oprească distrugerile și demolările, și își oferă sprijinul pentru elaborarea de strategii locale de protejare a patrimoniului arhitectural al Bucureștiului prin intermediul conservării integrate, dezvoltării economice și sociale durabile, cât și pentru depășirea problemelor dificile, tehnice și de urbanism, ce pun în pericol patrimoniul construit.

[11.04.2014] Ziua Mondială a Monumentelor 2014

[05.02.2014] Comunicat al ICOMOS România referitoar la conferința de presă din 5 februarie 2014 în organizarea Pro Patrimonio, cu titlul „ICOMOS cere autorităților sistarea urgentă a distrugerii patrimoniului arhitectural și cultural din București”.

[18.11.2013] Scrisoarea deschisă a Comitetului Național Român ICOMOS adresată ministrului culturii, referitoare la propunerile de descentralizare în domeniul patrimoniului cultural, prevăzute în cadrul Proiectului Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale,  precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică, proiect aflat pe masa executivului, în vederea asumării răspunderii.

[11.10.2013] Rezoluția Comitetului Executiv ICOMOS referitoare la Proiectul Roșia Montană (adoptată în octombrie, în San Jose, Costa Rica).

[03.10.2013] Intervenția domnului Sergiu Nistor în cadrul ședinței „Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minelor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România” - 26 septembrie 2013

[09.09.2013] Document transmis liderilor grupurilor parlamentare din Senatul și Camera Deputaților ale Parlamentului Romaniei, precum și președinților Comisiilor Parlamentare pentru Cultura din Senat și Camera Deputaților, împreună cu mesajul de disponibilitate în a clarifica parlamentarilor problemele conflictului dintre proiectul minier și protejarea patrimoniului.

[28.06.2013] Scrisoare a CNR ICOMOS către ministrul culturii, solicitând o dezbatere publică privind modificările Legii 422/2001

[22.04.2013] 18 Aprilie: Ziua Mondiala a Monumentelor. Patrimoniul educației

Rosia Montana - scrisorile ICOMOS Ro si ICOMOS International si raspunsul MCPN

REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (coperta)

YIDIZ TECHNICAL UNIVERSITY - ICOMOS ICORP INTERNATIONAL SYMPOSIUM CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN TIMES OF RISK Challenges and Opportunities
15-17 NOVEMBER, 2012 . ISTANBUL . TURKEY

ICOMOS Resolution GA 2011/17
Protection of cultural heritage in relation to mining exploration and operation: Rosia Montana
Submitted by ICOMOS Executive Committee, ICOMOS Canada, ICOMOS Romania, ICOMOS Hungary

REZOLUŢIA Conferinţei ROŞIA MONTANA ÎN ISTORIA UNIVERSALĂ, Cluj-Napoca, 11-12 noiembrie 2011

ANUL ACESTA ZIUA MONDIALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE (18 APRILIE) VA FI DEDICATĂ PATRIMONIULUI APEI. EA VA FI MARCATĂ IN BUCUREȘTI IN COMUN DE ICOMOS si ICOM, LA MUZEUL ȚĂRANULUI ROMAN, LUNI 18.04.2011 ORA 13.00

Scrisoare deschisă adresată domnului primar Eugen Furdui, română / engleză

Carduri 2011 si cotizatii NOU!

Specialisti în domeniul patrimoniului cultural si natural s-au întrunit la Bruxelles în ziua de 30 Noiembrie 2010, la initiativa organizatiei Pro Patrimonio1, sub patronajul europarlamentarului român Daciana Sârbu.NOU!

CARDURI ICOMOS 2010

Apel pentru Roşia Montană
Scrisoare deschisă adresată candidaţilor la funcţia de preşedinte al României

MASA ROTUNDA ICOMOS / OAR / RUR / CNMI / INMI

„DECLARAŢIEI DE LA RIMETEA” referitoare la protecţia patrimoniului construit vernacular în mediul multicultural

Scrisoarea Comitetului National Român ICOMOS catre dl. ministru al culturii, cultelor și patrimoniului național, privind procesul de descentralizare (12.05.2009)"

Concluziile dezbaterii „Transferul patrimoniului fostei biserici a mănastirii Cotroceni în noua sa construcție - în concordanta cu Carta de la Veneția ?” (24.04.2009)